OBCHODNÉ PODMIENKY

 K prenájmu je potrebný prístup k elektrickej sieti do max. 30 m.

Rovný povrch bez ostrých predmetov (trávnik, betónová alebo asfaltová plocha) prístupný autom.

Minimálna voľná plocha: Šmykľavka The Cars  10x6m, Hrad Žirafa 8x8m, Hrad The Simpsons 5x5m, Hrad Žralok 5x5m.

Platba pri prvom prenájme sa uhradí pred začatím akcie na mieste alebo vopred na účet.

Pri opakovanom prenajme je termín a spôsob platby dohodou.

Doprava do okruhu 20 km od  Piešťan je v cene. Nad 20km je cena 0,50 Eur za km (iba tam).

V prípade prerušenia akcie z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných nepredvídateľných situácii sa peniaze vrátia nasledovne:

Prerušenie akcie do 2 hodín prevádzky 50% z uhradenej sumy.

Prerušenie medzi 2-4 hodinou prevádzky 30% z uhradenej sumy.

Po 4. hodine prevádzky sa uhradená suma nevracia.