PRENÁJOM ZAHRŇUJE

 

Základná cena prenájmu je na 5 hodín.

Každá ďalšia hodina prenájmu je 20 Eur, šmykľavka 30 Eur.

Montáž a demontáž atrakcie.

Školená obsluha.

Nie sme platcami DPH.